Personvern

Behandlingsansvarlig

Hans-Olav Hessen er på vegne av Strømpriser behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Hva lagrer vi i Strømpriser appen

Vi lagrer bare det som er nødvendig for å sende varslinger til sluttbruker. Dette er region og push-id.

Hvorfor lagrer vi data

Informasjon relatert til pushvarsling benyttes for å oppfylle appens formål - som er å gi nyttig informasjon relatert til strømpriser.

Deling av data

Vi deler ikke data med noen tredjeparter.

Din rett til å klage

Hvis du er en fysisk person bosatt i EU eller EØS, og du mener at vår bruk og behandling av dine data er i strid med Personopplysningsloven, GDPR eller annen gjeldende lovgivning, har du rett til å klage til det norske Datatilsynet eller til tilsvarende tilsynsmyndighet i landet der du er bosatt.